Rafako spełniło warunek kontraktu w Indonezji, przygotowuje trzy kolejne oferty


Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z indonezyjską PT Perusahaan Listrik Negara umowę kredytu na kwotę 80,8 mln euro na finansowanie budowy dwóch bloków parowych 2x50 MW na wyspie Lombok, której wykonawcą będzie konsorcjum Rafako, podała spółka. Jednocześnie prezes Agnieszka Wasilewska-Semail poinformowała, że Rafako przygotowuje się do złożenia ofert w trzech kolejnych postępowaniach przetargowych w Indonezji.
"Dzięki sprawnemu działaniu BGK i KUKE, nasz pierwszy duży kontrakt w Indonezji stał się faktem. Niebagatelne znaczenie miało to, że w ramach ostatnio przeprowadzonej emisji akcji naszym drugim co do wielkości akcjonariuszem został podmiot właśnie z Grupy PFR. Dzięki zawartej umowie finansowania inwestycji, projekt ten jest dla Rafako całkowicie bezpieczny, jeśli chodzi o ryzyka finansowe. Z Indonezją wiążemy spore nadzieje, gdyż kraj ten jest obecnie w fazie wykonywania założeń planu, którego celem jest wybudowanie nowych mocy o łącznej wartości 35 tys. MW. Chcemy tam realizować głównie mniejsze bloki energetyczne na poszczególnych wyspach, o mocy 50-100 MW. Obecnie przygotowujemy się do złożenia ofert w trzech kolejnych postępowaniach przetargowych" - powiedziała Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.
Udział Rafako w inwestycji wartej ok. 850 mln zł wynosi 35%. Okres realizacji projektu przewidziano na 36 miesięcy dla bloku I oraz 39 miesięcy dla bloku II. Elementem umowy pomiędzy Rafako a indonezyjskim zamawiającym był pakiet finansowania przygotowany wspólnie przez BGK i KUKE. Dodatkowo KUKE udzieliło Rafako gwarancji dobrego wykonania kontraktu, podano także.
"Finansowanie zagranicznej spółki zostało zapewnione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu, realizowanego we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), która obejmuje polisą ubezpieczeniową kredyty eksportowe.To dotychczas największy kredyt z programu wspierania eksportu udzielony przez BGK bezpośrednio zagranicznej spółce i pierwszy w Republice Indonezji" - podkreślono także w materiale.
Zawarcie umowy kredytu przez zamawiającego z BGK było jednym z dwóch warunków zawieszających umowę. Drugi z warunków umowy - potwierdzenie przez zamawiającego przekazania terenu budowy nie został jeszcze spełniony, podało także Rafako.
W 2017 roku Grupa PFR - poprzez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw - objęła pakiet akcji Rafako.
Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.
(ISBnews)