Formacja premiera Hun Sena zdobyła wszystkie 58 mandatów, które były do obsadzenia. Do udziału w głosowaniu było powołanych 123 członków Zgromadzenia Narodowego i 11 572 radnych administracji lokalnej, wśród których większość stanowią członkowie PPC.

Wynik wyborów gwarantuje partii rządzącej pełną kontrolę nad izbą wyższą parlamentu, która liczy 62 senatorów. Dwóch spośród nich jest desygnowanych przez króla Norodoma Sihamoniego, a dwóch innych przez parlament.

Działania sądowe podjęte przed wyborami przez organy ścigania doprowadziły także do zamknięcia niezależnych mediów i usunięcia z kraju organizacji pozarządowych.

Na początku września aresztowano przywódcę CNRP Kema Sokhę i oskarżono go o szpiegostwo na rzecz USA. Po tym aresztowaniu połowa opozycyjnych deputowanych do parlamentu uciekła z Kambodży.

"Ofensywa rządowa" rozpoczęła się, gdy PPC uzyskała słabe rezultaty w czerwcowych wyborach samorządowych, a przed wyborami powszechnymi, które odbędą się 29 lipca.

W poprzednich wyborach parlamentarnych z 2013 roku opozycyjna CNRP uzyskała znacznie lepsze wyniki niż w poprzednich, co rządząca PPC uznała za sygnał ostrzegawczy.

Unia Europejska zawiesiła w grudniu wsparcie finansowe dla tegorocznych wyborów parlamentarnych w Kambodży, ponieważ uznała, że po rozwiązaniu głównej partii opozycyjnej głosowanie nie będzie wiarygodne. (PAP)