"Cenę sprzedaży ustalono łącznie na 8 500 000 euro za wszystkie udziały. Cena jest stała; nie będzie miała miejsca korekta. Przejście własności udziałów uzależnione jest od zapłaty całości ceny. Cena sprzedaży jest wymagalna do zapłaty dnia 15 marca 2018 r. Dodatkowo cena staje się wymagalna pod warunkami zawieszającymi m.in.: (i) zawarcia umów z dotychczasowymi członkami zarządu w przedmiocie ich dalszego zatrudnienia, (ii) uzyskania zgód korporacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami umowy dotychczasowi członkowie zarządu IVT oraz jej spółki zależnej, tj. Carsten Weiner oraz Heinrich Anton Reimann zamierzają działać na rzecz IVT oraz jej spółki zależnej w charakterze członka zarządu przez, odpowiednio, co najmniej 3 lata i rok, podano także.

Sprzedający zobowiązują się przez okres 3 lat nie podejmować działalności konkurencyjnej ani bezpośrednio ani pośrednio przez powiązane z nimi przedsiębiorstwo lub poprzez inne posiadanie udziałów lub w inny sposób, podano także.

Umowa podlega prawu niemieckiemu.

"Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest zawarcie warunkowej umowy sprzedaży i przeniesienia udziałów ze wspólnikami spółki IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen (IVT)" - podano w komunikacie.


W odrębnym komunikacie Erbud podał, że dziś Erbud Beteiligungs GmbH zawarła jako kupujący warunkową umowę sprzedaży i przeniesienia udziałów spółki IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen jako sprzedającymi.

"Warunki umowy zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 6/2018 i nie uległy zmianie. Jednocześnie emitent informuje, że wspomniane w umowie warunki zawieszające zostały spełnione w dniu dzisiejszym, więc cena staje się wymagalna" - czytamy w komunikacie.

"Przejmując niemiecką firmę o tak szerokim zakresie kompetencji, znacząco rozszerzamy model biznesowy. Powiększamy dywersyfikację zarówno geograficzną, jak i segmentową naszej działalności. Segment serwisu i budownictwa dla przemysłu będzie generował co najmniej 23% przychodów. Kolejna zagraniczna spółka w strukturach Grupy Erbud pozwoli poprawić rentowność, a także powiększyć udział przychodów z działalności poza Polską do ponad 20%. Dotychczasowi udziałowcy i równocześnie członkowie zarządu IVT, którym spółka zawdzięcza swój sukces, mają nasze pełne zaufanie, dlatego też planujemy skoncentrować się na jej ewolucyjnym rozwoju. Warto też dodać, że po przejęciu IVT w Grupie Erbud zatrudnionych będzie ponad 2,5 tysiąca pracowników" - powiedział prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak dziennikarzom po podpisaniu umowy w Düsseldorfie.

"Dzięki nabyciu udziałów przez Erbud stawiamy ważny krok w kierunku dalszego wzrostu i rozwoju organicznego. Nasze unikalne know-how i świetne relacje biznesowe, które rozwijały się przez dziesięciolecia, doskonale uzupełniają się z potencjałem i zasobami nowego właściciela. Kultury korporacyjne obu podmiotów również są do siebie bardzo podobne, co jest dla nas i naszych pracowników niezwykle ważne" - powiedział dyrektor zarządzający IVT Weiner + Reimann GmbH Carsten Weiner.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W ub. r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)