Pozostałe partie znalazły się poniżej progu wyborczego. Oddanie głosu na Nowoczesną zadeklarowało 3,6 proc., badanych, na Partię Razem 3,2 proc., a 1,2 proc. na Wolność. Jak wynika z badania, 9,1 proc., ankietowanych nie wie na kogo oddałoby głos. Przedstawione przez IBRiS wyniki uwzględniają osoby niezdecydowane.

W stosunku do ostatniego badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie portalu Onet z 20 lutego bieżącego roku poparcie dla PiS wzrosło o 0,9 pkt proc. (z 39,7 proc.), dla PO wzrosło o 2,8 pkt proc.(z 19,6 proc.), dla SLD zmalało o 2,4 pkt proc. (z 9,4 proc.), dla Kukiz'15 wzrosło o 1,2 pkt proc., (z 5,5 proc.), dla PSL zmalało o 0,5 pkt proc., (z 6,6 proc.), dla Nowoczesnej zmalało o 0,9 pkt proc. (z 4,5 proc.), dla Partii Razem zmalało o 0,7 pkt proc. (z 3,7 proc.), a dla Wolności spadło o 0,2 pkt proc. (z 1,4 proc.).

Spośród badanych 67,3 proc., wyborców zadeklarowało udział w wyborach (57,1 proc. zdecydowanie tak, a 10,2 proc. raczej tak). Natomiast 31 proc. ankietowanych nie wzięłoby udziału w wyborach (raczej nie - 16,7 proc., a zdecydowanie nie - 14,3 proc.), a 1,7 proc. z nich jest niezdecydowanych.

Sondaż został przeprowadzony 26 lutego na próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. (PAP)

autor: Mateusz Roszak