Banki udzieliły w Polsce łącznie w IV kwartale 44,7 tys. kredytów mieszkaniowych, czyli o 2,4 proc. mniej niż w III kwartale 2017 roku.

W całym 2017 roku banki udzieliły ponad 190 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 44 mld zł, co oznacza najlepszy wynik sektora bankowego od sześciu lat.

"Przed ponad rokiem nic nie zapowiadało takiego wzrostu akcji kredytowej, ale już wyniki pierwszego kwartału 2017 roku zmusiły do podwyższenia prognozowanych wyników. Również te prognozy zostały przekroczone" - powiedział, cytowany w raporcie, Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich.

Z raportu wynika, że od połowy 2017 roku zarówno marże, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych nieznacznie spadały. Na koniec roku 2017 przeciętna marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,08 proc., co oznacza spadek o 0,09 p.p. w ciągu kwartału i o 0,04 p.p. w ciągu całego roku.

Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec badanego kwartału wyniosło 3,80 proc., czyli o 0,07 p.p. mniej w odniesieniu do wartości notowanych na koniec III kwartału.

W okresie od października do grudnia 2017 roku zanotowano wzrost udziału kredytów o wskaźniku najniższym wskaźniku LtV - do 30 proc. - ich udział zwiększył się o 2,10 p.p. w porównaniu do III kwartału 2017 roku. Przybyło również kredytów z LtV mieszczącym się w przedziale między 50 do 80 - udziały te wyniosły odpowiednio 16,1 proc. i 35,3 proc. Jednocześnie wyraźnie spadł odsetek nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych o najwyższym LtV od 80 proc. - o 4,51 p.p. do 42,38 proc.

AMRON-SARFiN ocenia, że wzrost popytu na mieszkania, wzrost cen działek budowlanych oraz kosztów materiałów budowlanych i wykonawstwa, a także brak presji na obniżki cen ze strony Programu „Mieszkanie dla Młodych” doprowadził do wzrostu cen mieszkań w największych polskich aglomeracjach.

Według danych zgromadzonych w systemie AMRON, w IV kwartale 2017 roku we wszystkich analizowanych aglomeracjach zarejestrowano wzrost przeciętnej ceny transakcyjnej 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania w ujęciu kwartalnym. Największą zmianę zanotowano w Gdańsku i Wrocławiu, gdzie wzrost średniej ceny wyniósł odpowiednio o 243 zł/m kw. (czyli 4,1 proc.) oraz 227 zł/m kw. (czyli 4 proc.).

„Liczba nowych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji gwarantuje ciekawą ofertę mieszkaniową w roku 2018. Taka elastyczność deweloperów w zaspokajaniu rosnących apetytów potencjalnych nabywców utrzyma trend systematycznego wzrostu cen notowanego już od początku 2013 roku i zapewni stabilność na rynku nieruchomości. Zapowiedzi szybkiej korekty cen mieszkań, pojawiające się w wypowiedziach niektórych analityków rynku, wydają się być nieuzasadnione” - powiedział Furga.

Poniżej wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w okresie IV kw. 2016 r. – IV kw. 2017 r.

wartość (w mld zł) zmiana kdk liczba zmiana kdk
III kw.2016 9,676 -8,78% 42 635 -13,20%
IV kw.2016 9,780 1,07% 41 921 -1,67%
I kw. 2017 11,010 12,58% 50 238 19,84%
II kw. 2017 11,686 6,14% 49 827 -0,82%
III kw.2017 10,950 -6,30% 45 824 -8,03%
IV kw.2017 10,928 -0,21% 44 745 -2,35%

(PAP Biznes)