Za uchwaleniem ustawy o komornikach sądowych opowiedziało się 254 posłów, przeciw było 174, a 4 wstrzymało się od głosu. Z kolei za uchwaleniem ustawy o kosztach komorniczych głosowało 249 posłów, przeciw było 185, a 3 wtrzymało się od głosu.

Posłowie uwzględnili łącznie dziewięć poprawek zgłoszonych przez klub PiS i zarekomendowanych we wtorek przez komisję sprawiedliwości i praw człowieka.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, przepisy obu ustaw mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Uwzględnione poprawki przewidują też, że w wypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik będzie pobierał opłatę od wierzyciela w wysokości 8 proc. egzekwowanego świadczenia. W związku z tym komornik nie będzie pobierał opłaty od dłużnika, a opłatę wyegzekwowaną wcześniej zwracać będzie dłużnikowi.

Nowe ustawy mają zastąpić obecnie obowiązujące przepisy o komornikach sądowych i egzekucji pochodzące z 1997 r.