"Wyniki badań PMI z lutego zasygnalizowały dalszą solidną poprawę warunków gospodarczych polskiego sektora przemysłowego, pomimo nieznacznego spadku tempa od początku roku 2018. Liczba nowych zamówień wzrosła, lecz w najsłabszym tempie od sześciu miesięcy, prowadząc do łagodniejszego wzrostu produkcji, aktywności zakupowej i zatrudnienia" - napisano w komentarzu.

"Mimo to, tempo wzrostu dla wszystkich czterech zmiennych utrzymało się powyżej średniej długoterminowej, a zaległości nadal rosły. Również presje cenowe złagodniały od stycznia, lecz pozostały nadal silne" - dodano.