KBC TFI zmieniło nazwę na Gamma TFI po dołączeniu do grupy PKO BPWarszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - KBC TFI dołączyło do grupy PKO Banku Polskiego (PKO BP), w związku z czym uległa zmianie nazwa Towarzystwa, które obecnie brzmi "Gamma Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych" (Gamma TFI), poinformowała spółka.

"Zmianie uległy również nazwy wszystkich funduszy i subfunduszy inwestycyjnych, w których nazwa 'KBC' została zastąpiona słowem 'Gamma'" - czytamy w komunikacie.

Docelowo, jeszcze w 2018 r. Gamma TFI zostanie połączone z PKO TFI a w grupie PKO BP pozostanie jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych - PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W ofercie, obok funduszy inwestycyjnych PKO TFI, pozostaną fundusze Gamma pod marką Gamma Fundusze, podano również.

7 lutego br. przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych informowali, że połączenie PKO TFI z KBC TFI nastąpi w I półroczu, KBC TFI w międzyczasie zamieni się w Gamma TFI, a marka funduszy Gamma będzie dalej rozwijana już w ramach grupy PKO BP.

(ISBnews)