Zysk netto TMR wzrósł r: r do 6,99 mln euro w r.obr. 2016: 2017


Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Tatry Mountain Resorts odnotowały 6,99 mln euro skonsolidowanego zysku netto w r.obr. 2016/2017 (zakończonym 31 października 2017 r.) wobec 2,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EBITDA wyniosła 31,52 mln euro wobec 25,11 mln euro rok wcześniej (+25,5% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,91 mln euro w 2016/2017 r. wobec 81,2 mln euro rok wcześniej (+18,1% r/r). Przychody ośrodków sportów zimowych wzrosły o 6,1% r/r do 36,21 mln euro, parków rozrywki o 18,5% do 12,47 mln euro, restauracji o 19,5% do 13,3 mln euro, hoteli o 11,8% do 22,27 mln euro.
Spółka podała też, że capex wyniósł 65,06 mln euro wobec 23,63 mln euro rok wcześniej. 51% zainwestowanych środków trafiło do ośrodków górskich, 28% do parków rozrywki, 9% do hoteli.
Liczba gości odwiedzających ośrodki sportów zimowych wzrosła do 2,29 mln wobec 2,12 rok wcześniej, a parków rozrywki - do 0,86 mln 0,78 mln. Z kolei wykorzystanie miejsc noclegowych w hotelach wzrosło o 0,1 pkt proc. do 56,6%, a średnia dzienna stawka a pokój o 9% do 71,3 euro.

Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r.
(ISBnews)