Zysk netto Asseco BS wzrósł r: r do 50,13 mln zł w 2017 r.


Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Asseco BS odnotowało 50,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 62,19 mln zł wobec 51,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 76,33 mln zł i był o 22% wyższy r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212,79 mln zł w 2017 r. wobec 168,76 mln zł rok wcześniej.
"W 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 212 793 tys. zł i były o 26,1% wyższe niż 2016 roku. Czynnikiem, który spowodował taki skokowy przyrost było rozpoczęcie konsolidacji spółki Macrologic w drugim półroczu 2017 i włączenie wyników Macrologic od początku trzeciego kwartału 2017 roku. Wzrost przychodów z tego tytułu wyniósł 28,6 mln zł. Jednocześnie nastąpiła także poprawa wielkości sprzedaży produktów Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 47,28 mln zł wobec 42,45 mln zł zysku rok wcześniej.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)