Zysk netto Energi wzrósł r: r do 230 mln zł w IV kw. 2017 r.Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Energa odnotowała 230 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 384 mln zł wobec 103 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 517 mln zł wobec 498 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 817 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 2 808 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 773 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 151 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 534 mln zł w porównaniu z 10 181 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto ogółem wyniósł 789 mln zł wobec 147 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 2 160 mln zł wobec 2 027 mln zł rok wcześniej.

"Tak dobre wyniki uzyskane w 2017 roku są potwierdzeniem tego, że właściwie zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy zadania przewidziane na minione 12 miesięcy. W warunkach silnej presji ze strony konkurencji i ograniczeń regulacyjnych potrafiliśmy poprawić wyniki we wszystkich liniach biznesowych. Dbałość o stały rozwój naszych usług i wzbogacanie oferty o innowacyjne rozwiązania pozwoliły nam przekroczyć liczbę 3 mln klientów. Wiarygodność i sprawność w działaniu dały nam możliwość pozyskania na atrakcyjnych warunkach dodatkowego zewnętrznego finansowania. Te środki posłużą dalszemu unowocześnianiu sieci dystrybucyjnej, aby poprawiać niezawodność i ciągłość dostaw energii" - skomentowała p.o. prezesa Energi Alicja Barbara-Klimiuk, cytowana w komunikacie.

"Poprawa naszych wyników z kwartału na kwartał i wyższa kapitalizacja spółki w 2017 roku zostały bardzo dobrze odebrane przez inwestorów. Energa otrzymała pozytywne rekomendacje analityków, potwierdzające, że jest podmiotem odpowiedzialnie zarządzanym i stabilnym" - dodał wiceprezes ds. finansowych Jacek Kościelniak.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły w ub. roku 1,402 mld zł, z czego najwięcej, tj. 1,247 mld zł, przeznaczono na segment Dystrybucji. Energa m.in. przyłączyła blisko 52 tys. nowych klientów (ma ich już ponad 3 mln), wybudowała i zmodernizowała 3 718 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączyła do sieci 32 MW nowych źródeł OZE.

"W 2017 roku Linia Biznesowa Dystrybucja tradycyjnie utrzymała najważniejszą pozycję w budowie wyniku grupy. Odpowiadała za prawie 80% zysku Energi. EBITDA Linii wyniosła 1,723 mld zł (1,720 mld zł rok wcześniej). Przychody w 2017 roku były wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o 6% Wpływ na wzrost przychodów miał wzrost średniej stawki dystrybucyjnej (o blisko 5%) oraz wyższy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej (o 2%)" - czytamy także w komunikacie.

Udział Wytwarzania w EBITDA Grupy wyniósł w 2017 roku 18% EBITDA Wytwarzania wyniosła 398 mln zł, o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.

Sprzedaż wypracowała w 2017 roku 85 mln zł EBITDA, czyli 4% wyniku całej Grupy. Rok wcześniej udział Sprzedaży w EBITDA wynosił 2%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 107 mln zł wobec 784 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)