URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 15,48 TWh w 2017 r.Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł (OZE) potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 15,48 TWh w 2017 r. wobec 20,17 TWh rok wcześniej, wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

W instalacjach wykorzystujących energię z wiatru wytworzono 11,18 TWh energii, w instalacjach hydroenergetycznych 0,58 TWh, w instalacjach wykorzystujących biogaz 0,79 TWh, w instalacjach biomasowych 2,14 TWh, w instalacjach współspalania biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami 0,72 TWh, natomiast w instalacjach fotowoltaicznych 0,06 TWh, podano na stronie internetowej Urzędu.

Według stanu na 31 grudnia ub.r., wnioski w toku opiewały na wytworzenie 2,3 TWh energii elektrycznej z OZE.

(ISBnews)