Arctic Paper chce osiągnąć 10% rentowności EBIT najpóźniej do 2022 r.Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Arctic Paper zatwierdził nową strategię do 2022 r. i określił długoterminowy cel finansowy osiągnięcia rentowności EBIT na poziomie 10%, podała spółka.

"Naszą misją jest oferowanie różnorodnych, najwyższej jakości, przyjaznych środowisku produktów oraz usług, które pozwalają naszym klientom przełożyć ich kreatywne pomysły na wyjątkowy efekt finalny i spełniają wymogi najnowszych technologii w drukowaniu. Celem nowej strategii jest osiągnięcie trwale wyższej rentowności, w tym docelowego poziomu EBIT w wysokości 10%, najpóźniej w 2022 roku" - powiedział prezes Per Skoglund, cytowany w komunikacie.

Strategia pod nazwą "Przyszłość jest w papierze - Agenda Strategiczna 2022" opiera się na sześciu strategicznych inicjatywach:

- Rozwój działalności poprzez koncentrację na wybranych rentownych segmentach i rynkach, w tym na produktach specjalistycznych i produktach premium, w Europie Wschodniej i na nowych rynkach;

- Nowe innowacyjne produkty i gramatury, opracowane w ścisłej współpracy z klientami;

- Dalsze wzmacnianie marek dla segmentu premium oraz innych segmentów, w celu zwiększenia przychodów na tonę papieru;

- Optymalizacja wszystkich procesów w celu obniżenia kosztów;

- Wzmacnianie kultury wydajności wśród pracowników, opartej na jasnych i mierzalnych celach;

- Zrównoważona działalność oparta na produktach nadających się do recyklingu i materiałach odnawialnych, podano w materiale.

Poszczególne jednostki Arctic Paper opracowują szczegółowe plany działań oparte na sześciu strategicznych inicjatywach.

"Wierzymy w przyszłość papieru i dostrzegamy ogromne możliwości zwiększenia rentowności poprzez skupienie się na wybranych segmentach i nowych rynkach geograficznych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na współpracy z klientem i dalsze budowanie silnych marek, a wszystko to wspierane przez silną kulturę korporacyjną, zoptymalizowane procesy i zrównoważone podejście do każdego aspektu naszej działalności" - podsumował prezes.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)