W ujęciu miesięcznym zamówienia w lutym spadły o 7,6 proc. w porównaniu ze wzrostem o 16,6 proc. w poprzednim miesiącu.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w lutym 2018 r. w ujęciu rdr spadły o 0,9 proc. po wzroście o 1,8 proc. rdr w poprzednim miesiącu - podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły w lutym o 0,5 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport wzrosły o 7,0 proc. mdm.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP)