"Stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla pogląd Moody's, że ryzyka dla niego są zbilansowane. Wyraża również nasze oczekiwanie, że wzrost gospodarczy pozostanie solidy mimo wyzwań w otoczeniu instytucjonalnym. Ponadto, daje wyraz naszemu oczekiwaniu, że deficyt pozostanie poniżej poziomu 3 proc. PKB" - napisano w datowanym na wtorek, 27 marca, komentarzu.

Analitycy Moody's wymienili czynniki, które mogą wpłynąć na podwyższenie i obniżenie ratingu Polski.

"Konsolidacja fiskalna, która przyniosłaby znaczną redukcję strukturalnego deficytu budżetowego, a także poprawa równowagi systemu ubezpieczeń społecznych oraz otoczenia instytucjonalnego wywarłyby presję na podniesienie ratingu. Strukturalne reformy, które podniosłyby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego oraz produktywności pracy również byłyby pozytywne dla ratingu" - napisali.

"Z drugiej strony, trwałe pogorszenie pozycji fiskalnej i/lub znaczące osłabienie klimatu inwestycyjnego, potencjalnie oznaczającego odpływ kapitału, wywarłoby presję na obniżenie ratingu. Podobnie, brak działań związanych ze strukturalnymi reformami, który opóźniłby i/lub powstrzymał bezpośrednie inwestycje zagraniczne, i tym samym wpłynął na wzrost gospodarczy, byłby negatywny dla ratingu" - dodali.

Zaznaczono również, że "nieustający podział społeczeństwa i nierówności pomiędzy regionami podnoszą krajowe ryzyko polityczne".

W piątek, 23 marca, agencja poinformowała, że nie dokonała aktualizacji ratingu Polski. W maju 2017 r. agencja potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" i podniosła jego perspektywę do stabilnej. (PAP Biznes)