W pierwszym etapie buy-backu, który zakończył się w październiku ub.r., spółka skupiła 1 000 000 akcji własnych, stanowiących 0,14% kapitału.

Zysk netto grupy Getin Holding po 9 miesiącach 2008 r. wyniósł 443,3 mln zł i wzrósł o 41% w skali roku. Największy udział w wyniku (60%) miał Getin Bank, udział grupy Noble Bank wyniósł 23%, grupy TU Europa 15%, a grupy Getin International 2%. Korekty konsolidacyjne wyniosły 90,5 mln zł.