Zysk netto Archicomu wzrósł r: r do 56,47 mln zł w 2017 r.Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Archicom odnotował 56,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 37,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 65,68 mln zł wobec 44,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 330,29 mln zł w 2017 r. wobec 282,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 57,25 mln zł wobec 28,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)