Wynik netto PKN Orlen w IV kwartale i w całym 2008 roku będzie ujemny. Z powodu osłabienia złotego względem dolara i euro koszty finansowe z tytułu różnic kursowych mogą osiągnąć w IV kwartale 2008 r. poziom 1,5 mld zł. Z kolei ujemny efekt przeszacowania zapasów wyniesie ok. 2,5 mld zł. Według Jacka Krawca, prezesa Orlenu, to efekt drastycznego spadku cen ropy naftowej.

- Średnia cena ropy spadła ze 115 dol. za baryłkę w III kwartale do 55 dol. w IV kwartale - tłumaczy.

Kontynuacja trendu spadkowego cen surowca w grudniu 2008 r. spowodowała dodatkowo konieczność urealnienia wartości utrzymywanych na koniec roku zapasów do cen bieżących. Jak informują w płockiej spółce ujemny wpływ tego urealnienia na raportowany wynik operacyjny może sięgnąć ok. 350 mln zł. Zdaniem Konrada Anuszkiewicza z IPOPEMA Securities, to wyniki lekko poniżej oczekiwań.

Grupa Lotos (GL) nie podała, ile wyniósł odpis związany z zapasami. Konrad Anuszkiewicz szacuje, że było to ok. 200 mln zł. Według niego rewaluacja kredytów na poziomie 350 mln zł była zgodna z oczekiwaniami. Strata na instrumentach finansowych wyniosła ponad 135 mln zł.

- Pozytywnie można odebrać natomiast odwrócenie trendu na zabezpieczeniach marży rafineryjnej - ocenia analityk IPOPEMA Securities.

Na poziomie operacyjnym szacunkowa strata GL za cały 2008 rok wyniesie 190 mln zł.

- W 2008 roku osiągnęliśmy parametry operacyjne lepsze niż w 2007 roku. Gdyby nie obciążenie wyniku przeceną zapasów ropy i produktów, które z mocy prawa musimy utrzymywać, ubiegły rok zakończyłby się szacunkowym zyskiem operacyjnym na poziomie ok. 380 mln zł - twierdzi Paweł Olechnowicz, prezes GL.