Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Astarty Holding zdecydują 25 maja br. o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w wysokości 61,84 mln euro na zyski zatrzymane, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
Astarta Holding odnotowała 61,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 82,65 mln euro zysku rok wcześniej.
Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)