„Tutaj pojawiło się wiele wątków, wiele pytań, które na pewno należy podjąć. My, jako resort finansów, jesteśmy na stanowisku, deklarując pełną współpracę, którą pokazaliśmy już we współpracy z organami ścigania” – powiedziała Czerwińska podczas briefingu w Lublinie, pytana o opinię w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej ds. VAT.

Czerwińska podkreśliła, że resort finansów pokazał już współpracę z organami ścigania w sprawie wyłudzeń VAT, przekazując informacje prokuraturze w Białymstoku. „Przekazaliśmy tysiące stron informacji, tysiące materiałów zebranych w samym resorcie finansów. Na początku marca prokuratura otrzymała już te informacje” - powiedziała.

„Jesteśmy dalej gotowi do spełnienia wszelkich wymogów związanych z pozyskaniem informacji dla prokuratury, jak również dla komisji śledczej. Myślę, że to wyjaśnienie jest potrzebne też po to, żeby dalej finanse publiczne uzdrawiać, po to żeby poznać dokładne mechanizmy, zjawisk, które zachodziły w poprzednich latach” – dodała Czerwińska.

„Jeżeli będę zaproszona na posiedzenie do złożenia wyjaśnień, to oczywiście się stawię i będę takie wyjaśnienia składać” – zapewniła.

W środę pos. poseł Marcin Horała, rekomendowany przez PiS na przewodniczącego komisji śledczej ds. VAT, zapowiedział, że prawdopodobnie zostanie ona powołana na następnym posiedzeniu Sejmu. Dodał, że przedmiotem zainteresowania komisji mają być m.in. działania kierownictwa resortu finansów i służb skarbowych w latach ubiegłych.

Projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT został złożony w Sejmie na początku kwietnia. Według projektu do zakresu działania komisji należy zbadanie i ocena prawidłowości oraz legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego od grudnia 2007 do listopada 2015 roku.

W szczególności komisja ma badać działania i ewentualnie zaniedbania: członków Rady Ministrów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz organów powołanych do ścigania przestępców (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji.

Czerwińska uczestniczyła w Lublinie w naradzie z kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej w Lubelskiem.

>>> Czytaj też: Raport organizacji broniącej praw człowieka: Ocena demokracji w Polsce pogorszyła się