"Zarząd spółki podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy 2017 wynoszącego 14 787 463,54 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu, dodano.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. 

(ISBnews)