„Rada nadzorcza spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki" – czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 6,99 mln zł na dywidendę za 2016 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 1 zł na akcję.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)