BBI Development utworzy odpis na 10,86 mln zł w skons. sprawozdaniu za 2017 r.Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - BBI Development podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących w ciężar wyniku za II półrocze 2017 r. w wysokości 10,86 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym i 8,85 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym, podała spółka.

"Utworzone odpisy są wynikiem zakończenia procesu szacowania wartości projektów deweloperskich, realizowanych przez grupę kapitałową emitenta oraz towarzyszącego im testu na utratę wartości aktywów spółki zależnej Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. (PD10), realizującej wieloetapowy projekt deweloperski w Szczecinie. Przeprowadzone oszacowanie dało podstawy do stwierdzenia utraty wartości projektu deweloperskiego realizowanego przez wskazaną spółkę oraz podjęcia przez emitenta decyzji o utworzeniu w rocznym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej emitenta za rok 2017 odpisu na utratę wartości zapasów na kwotę 10 857 tys. zł, zaś w rocznym, jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta za rok 2017 odpisu w kwocie 8 852 tys. zł (z czego 7 550 tys. zł na utratę wartości akcji PD10 oraz 1 302 tys. zł na utratę wartości udzielonych spółce PD10 pożyczek)" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowa prezentacja utworzonych odpisów na projekt deweloperski w Szczecinie zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej za rok 2017, którego termin publikacji przypada na dzień 23 kwietnia 2018 roku, podano także.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)