Zysk netto Elemental Holding spadł r: r do 24,77 mln zł w 2017 r.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 24,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 50,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 52,7 mln zł wobec 62,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"Obserwowaliśmy wzmożoną konkurencję cenową, widoczną od początku drugiego kwartału 2017 r., co spowodowało obniżenie marży zakupowej na jednym z dwóch podstawowych strumieni odpadów, na których koncentruje się grupa - czyli na zużytych katalizatorach samochodowych (SAC). Efektem powyższego, pomijając wyniki pierwszego kwartału, były wyniki za kolejne trzy kwartały roku 2017, które okazały się obciążane, a co za tym słabsze od oczekiwań - skonsolidowany zysk EBITDA osiągnięty na przestrzeni całego roku wyniósł 62,223 mln zł i był niższy niż w analogicznym okresie 2016 roku o 17%" - napisał prezes Paweł Jarski w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 394,95 mln zł w 2017 r. wobec 1 009,71 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym Elemental Holding skokowo powiększył skalę prowadzanego biznesu we wszystkich segmentach, w których operują spółki zależne należące do Grupy EH. Przychody ze sprzedaży netto, które ukształtowały się na poziomie 1 394 949 tys. zł, były wyższe o 38% w stosunku do 2017 roku. Warto tu dodać, iż wzrost ten dokonał się przy relatywnie niewielkich podwyżkach cen metali przemysłowych i szlachetnych (kilkanaście procent) - co oznacza, że głównym motorem były przetwarzane wolumeny odpadów metalowych" - dodał prezes.

W 2017 roku Elemental Holding skokowo powiększył skalę prowadzonego biznesu we wszystkich segmentach, pomimo relatywnie niewielkiego wzrostu cen metali przemysłowych i szlachetnych. Głównym motorem były większe wolumeny przetwarzanych odpadów metalowych, rozwój organiczny i pełna konsolidacja przejętych podmiotów. Dzięki temu spółka umocniła się na pozycji wiodącego gracza w recyklingu katalizatorów samochodowych (SAC) i obwodów drukowanych (PCB) w Europe Centralnej oraz na Bliskim Wschodzie, jednocześnie stając się w tym zakresie działalności rynkowej jednym z pięciu największych graczy w całej Europie, podkreśliła spółka w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 0,75 mln zł wobec 3,94 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)