Getin Noble Bank chce sprzedać akcje Noble Securities w 2018 r.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank planuje sprzedaż akcji Noble Securities w tym roku i rozpoznanie z tego tytułuu dodatniego wyniku finansowego. Ekspozycja GNB na obligacje GetBack jest znikoma - bank w lutym 2016 r. wycofał te papiery z oferty, poinformowali przedstawiciele banku.

"Transakcję chcemy przeprowadzić w tym roku. Prace już trwają. Jest szansa, że porozmawiamy o tym za 3 tygodnie przy wynikach za I kw. bieżącego roku. Oczekujemy pozytywnego i materialnego wpływu na kapitały banku" - powiedział wiceprezes Jerzy Pruski podczas konferencji prasowej.

We wtorek GNB poinformował, że zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Plan ochrony kapitału zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza. Łączny wzrost funduszy własnych banku realizowany w drodze podwyższenia kapitału w 2018 r. wyniesie 390 mln zł. Bank podał także, że zamierza sprzedać pakiet akcji spółki zależnej Noble Securities, co umożliwi rozpoznanie utraty kontroli nad nią i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego. Druga transakcja będzie dotyczyła połączenia banku hipotecznego, który jest w grupie, co również powinno odbić się pozytywnie na rachunku wyników.

Jak poinformował dziś prezes Artur Klimczak, bank wycofał w lutym 2016 roku obligacje GetBacku z oferty.

"Ekspozycja na to jest znikoma. W lutym 2016 roku wycofaliśmy z oferty sprzedaż obligacji GetBacku. Jestem niezmiernie zadowolony, że podjęliśmy taką decyzję" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej.

GetBack podał w dzisiejszym komunikacie iż szacuje, że łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie obligacji wynosiła 88,26 mln zł według stanu na 25 kwietnia br. Ponadto łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od obligacji wynosiła 3,32 mln zł.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)