PKN Orlen oczekuje spadku r: r średniej marży downstream w tym roku


Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się, że marża downstream będzie w tym roku pod presją, a jej średnia wysokość w br. znajdzie się na poziomie niższym niż w ub.r., poinformował dyrektor wykonawczy ds. planowania i sprawozdawczości Rafał Warpechowski.
"Marża downstream będzie pod presją w 2018 r. Oczekujemy jej spadku w porównaniu ze średnią za 2017 r." - powiedział Warpechowski podczas konferencji prasowej.
Spółka spodziewa się również, że cena ropy będzie w tym roku wyższa niż średnia za 2017 r.
Modelowa marża downstream w I kw. br. wyniosła 11,4 USD/bbl wobec 11,5 USD/bbl kwartał wcześniej i w porównaniu do 12,1 USD/bbl rok wcześniej, podał PKN Orlen w prezentacji.
Średnia cena ropy Brent wzrosła do 67 USD/bbl w I kw. br. z 61 USD/bbl w poprzednim kwartale i wobec 54 USD/bbl w I kw. 2017 r.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)