Braster: W spółce nie nastąpiły żądne zdarzenia uzasadniające spadek kursu akcjiWarszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - W związku z obserwowanym w ostatnim czasie spadkiem kursu akcji Brastera, zarząd informuje, że nie doszło w spółce do jakichkolwiek zdarzeń uzasadniających obniżenie jej kapitalizacji, podał Braster.

"Według najlepszej wiedzy zarządu Braster, sytuacja spółki nie uległa zmianie ani nie pojawiły się czynniki, które wpłynęłyby na pogorszenie się jej sytuacji rynkowej lub finansowej. Zgodnie z opublikowanym w dniu 6 kwietnia 2018 roku raportem rocznym za rok 2017, spółka na chwilę obecną dysponuje wystarczającą ilością środków finansowych, by w tym roku realizować założenia przyjętej w 2017 roku" - czytamy w oświadczeniu zarządu.

Braster wskazał także, że konsekwentnie realizuje strategię rozwoju i kontynuuje działania zmierzające do wzrostu sprzedaży Systemu Braster.

"Zarząd chce podkreślić, że cały czas prowadzone są intensywne prace nad wejściem na rynki zagraniczne. Na każdym z wybranych rynków zewnętrznych prowadzone rozmowy są na innym etapie zaawansowania - od wstępnych, do obejmujących już ustalenie szczegółów modelu biznesowego (np. sprzedaż konsumencka vs. sprzedaż do placówek medycznych, które będą świadczyć usługi kobietom) czy przygotowanie umów dystrybucyjnych" - czytamy dalej.

Prowadzone rozmowy z partnerami zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, pokazują duże zainteresowanie środowiska medycznego systemem, podkreślono.

Kurs akcji Brastera spadł z poziomu 5,89 zł za akcję zanotowanego 12 kwietnia do 3,61 zł na zamknięciu notowań na GPW w środę 25 kwietnia.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)