Tauron miał wstępnie 637 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia szacuje, że odnotował 637 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka.

Przychody ze sprzedaży wyniosły szacunkowo 4 826 mln zł, podano w komunikacie.

EBITDA wyniosła 1 292 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Wydobycie: 10 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 465 mln zł

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 638 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 178 mln zł.

Zysk operacyjny szacowany jest na 875 mln zł.

Tauron zrealizował nakłady inwestycyjne w wysokości 569 mln zł w I kw., podano także.

Dług netto na dzień 31 marca 2018 r to szacunkowo 8 419 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień wyniósł 2,3x

Tauron szacuje także, że jego produkcja węgla handlowego wyniosła 1,42 mln ton w I kw., sprzedaż węgla handlowego wyniosła 1,43 mln ton, produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,94 TWh, produkcja ciepła w I kw. to 5,68 PJ, dystrybucja energii elektrycznej:to 13,5 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej to 9,27 TWh.

"Istotne czynniki mające wpływ na wyniki I kwartału 2018 r. (w porównaniu z I kwartałem 2017 r.):

- rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w Tauron Wytwarzanie S.A. w wysokości 230 mln zł (segment Wytwarzanie) [...]

- koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w I kwartale 2018 r. o 22 mln zł. W I kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron o 74 mln zł (brak wpływu na EBITDA),

- koszty finansowe w wysokości 30 mln zł z tytułu wyceny pożyczek udzielonych Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. przez Tauron Polska Energia S.A. (skutek podpisania porozumienia konsolidującego dług Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. wobec Tauron Polska Energia S.A.), co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w I kwartale 2018 r. (brak wpływu na EBITDA)" - czytamy dalej.

Tauron opublikuje raport za I kw. 2018 r. 16 maja br.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)