GPW miała 28,48 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.; EBITDA: 42,57 mln złWarszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 28,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 27,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,74 mln zł wobec 40,44 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 42,57 mln zł wobec 46,83 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,94 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 91,03 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów ze sprzedaży w bieżącym okresie w stosunku do pierwszych 3 miesięcy 2017 r. wynikał z niższych o 6,1 mln zł, tj. o 10,9% przychodów osiągniętych w segmencie rynku finansowego, głównie w obszarze obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi. Spadek przychodów został zanotowany również z obsługi emitentów o 0,4 mln zł, tj. o 6,7%, z kolei wartość przychodów ze sprzedaży informacji oraz kalkulacji stawek referencyjnych wzrosła w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego o 0,3 mln zł. Przychody z rynku towarowego są wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku o 1,1 mln zł, tj. o 3,1%. Wzrost przychodów na rynku towarowym wynika w największym stopniu ze wzrostu przychodów z obrotu energią elektryczną o 1,3 mln zł, tj. o 71% w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 12,43 mln zł wobec 12,68 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)