Rynek oczekiwał +2,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

W IV kw. 2017 r. gospodarka USA wzrosła o 2,9 proc. kdk SAAR.

Konsumpcja prywatna wzrosła w I kw. o 1,1 proc. wobec oczekiwanych 1,1 proc. i 4,0 proc. w IV kw.

Bazowy deflator PCE wyniósł w I kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 2,5 proc., wobec oczekiwań 2,5 proc. i 1,9 proc. w IV kw.

Deflator PCE jest preferowaną przez amerykańską Rezerwę Federalną miarą inflacji. (PAP Biznes)