Zlecony przez regionalnego publicznego nadawcę radiowo-telewizyjnego rbb (Radio Berlin-Brandenburg) sondaż przeprowadzono telefonicznie wśród tysiąca wybranych losowo osób uprawnionych do głosowania w wyborach.

Jednak tylko 12 proc. respondentów jest zdania, że włączenie Polski do strefy Schengen miało dla nich osobiście jakieś negatywne skutki. U dwóch trzecich ankietowanych nie spowodowało to większych zmian w odniesieniu do ich prywatnej sfery.

33 proc. mieszkańców przygranicznych terenów Brandenburgii deklaruje osobiste korzyści ze zniesienia kontroli, podczas gdy na pozostałym jej obszarze tylko 17 proc.

51 proc. wszystkich pytanych było przeciwnych wznowieniu stałych kontroli granicznych, przy czym nie odnotowano tu większych różnic między mieszkańcami pogranicza i innych regionów.

Odsetek zwolenników przywrócenia restrykcji jest największy wśród sympatyków antyimigranckiej Alternatywy dla Niemiec (AfD) i rządzącej CDU (odpowiednio 68 proc. i 43 proc.), a najniższy wśród potencjalnego elektoratu Zielonych i postkomunistycznej Lewicy (odpowiednio 26 proc. i 28 proc.). Najwięcej opowiadających się za utrzymaniem obecnego stanu rzeczy jest wśród sympatyków Zielonych i Lewicy (odpowiednio 67 proc. i 64 proc.), a najmniej wśród potencjalnych wyborców AfD i CDU (odpowiednio 29 proc. i 52 proc.).

>>> Czytaj też: Obwód kaliningradzki chce do Europy? "El Mundo": Region ten nie podziela wrogości Kremla wobec UE