Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z przyjętych uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] niniejszym postanawia przeznaczyć całość wypracowanego przez spółkę w 2017 r. zysku netto, to jest kwotę 1 396 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale.

PCC Intermodal odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 1,4 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi. Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)