Erbud miał 4,46 mln zł zysku netto, 7,72 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Erbud odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik na jednostkach współkontrolowanych wyniósł 4,95 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 7,72 mln zł wobec 5,93 mln zł rok wcześniej.

"Portfel zamówień, który zgromadziliśmy w poprzednich miesiącach i latach, daje nam stabilizację i bezpieczną sytuację finansową. Pierwszy kwartał tego roku to solidny wzrost przychodów i znacząca poprawa wyniku netto. Spodziewamy się utrzymania tego pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach. Obecnie realizowane i nowo pozyskane kontrakty pozwolą nam zachować dobrą rentowność i satysfakcjonujące wyniki" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 432,36 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 344,09 mln zł rok wcześniej.

Łączne przychody Grupy ERBUD ze sprzedaży krajowej wyniosły po trzech miesiącach 2018 roku 368,3 mln zł i wzrosły o 17% rok do roku. Z kolei sprzedaż zagraniczna wzrosła o 121%, do 64,1 mln zł.

"Warto również podkreślić, że udział działalności zagranicznej w przychodach Grupy zwiększył się z 8% na koniec 1Q 2017 do 15% na koniec 1Q 2018, m.in. dzięki akwizycji niemieckiej spółki IVT, działającej w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu (zyski IVT są konsolidowane w Grupie od 1 stycznia 2018 roku)" - czytamy w komunikacie.

Przychody Grupy z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju wyniosły 283,9 mln zł i wzrosły o 8% rok do roku. Z kolei przychody z budownictwa kubaturowego za granicą wzrosły o 37%, do 39,8 mln zł.

"Segment energetyczno-serwisowy zwiększył przychody o 51%, do 58,2 mln zł. Wart podkreślenia jest niemal czterokrotny wzrost przychodów w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego. Przychody z tego tytułu wzrosły o 294% rok do roku, do 49,5 mln zł, głównie za sprawą kontraktów realizowanych dla inwestorów prywatnych, m.in. na budowę farm fotowoltaicznych i dróg przy centrach handlowych" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 3,74 mln zł wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)