PCC Intermodal miał 0,28 mln zł zysku netto, 2,23 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - PCC Intermodal odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,23 mln zł wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,31 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 63,75 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 roku Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 82 314 tys. zł, o 1% niższe niż w poprzednim kwartale oraz o 29,1% wyższe niż w I kwartale 2017 roku. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem liczby przewiezionych kontenerów. Zysk brutto ze sprzedaży w I kwartale 2018 roku wyniósł 5 745 tys. zł i był niemal trzy razy wyższy niż w okresie porównawczym ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 0,71 mln zł wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi. Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)