A.T. Kearney: Ponad 80% młodych pracowników nie boi się automatyzacji


Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Ponad 70% menedżerów i 80% młodych pracowników cieszy myśl o nadchodzącej automatyzacji, wynika z badania A.T. Kearney "Workplace of the Future 2018". Ponad połowa ankietowanych menedżerów wierzy, że roboty zastąpią ich pracę, choć jedynie 11% z nich przewiduje, że stanie się to przed 2025 r.
"Najmłodsze pokolenia Y i Z postrzegają digitalizację jako szansę, między innymi na zautomatyzowanie powtarzalnych zadań, minimalizację ryzyka błędów i zyskanie większej ilości czasu na bardziej złożone wyzwania zawodowe" - powiedziała menedżer w warszawskim biurze A.T. Kearney Marta Szostak, cytowana w komunikacie.
Zdaniem tej właśnie grupy, automatyzacja pozwoli pracownikom skoncentrować się na zadaniach kreatywnych i innowacyjnych, czyli na tym, co interesuje ich najbardziej. Millenialsi oczekują od pracy rozwoju ich umiejętności (np. poprzez regularny feedback), głębszego celu w tym, co robią, odejścia z tradycyjnego modelu pracownik-szef do modelu pracownik-coach oraz odpowiedniego zbalansowania pracy i życia osobistego, podano również.
"Automatyzacja miejsc pracy pozwoli również na większą centralizację funkcji wsparcia. Może to stanowić wyzwanie, ponieważ aż 85% ankietowanych wskazało na chęć pracy w tej samej lokalizacji co ich współpracownicy (przynajmniej raz na jakiś czas)" - dodała menedżer w A.T. Kearney Anna Wierzbicka.
Mobilność, elastyczność, dywersyfikacja pracy i wartości prezentowane przez pracodawcę to obraz zmieniających się wymagań na rynku pracy. Zachodzące przemiany związane z robotyzacją miejsc pracy wymuszają konieczność zmian w organizacjach, podano także.
"Firmy powinny dostosowywać swoje modele biznesowe do nasilającej się digitalizacji i automatyzacji m.in. poprzez przejście ze struktur silnie hierarchicznych na bardziej płaskie, ze sztywnych godzin na elastyczny czas pracy, z powtarzalnych zadań na innowacyjne i kreatywne, z kultury pracy jako jednostka na pracę jako zespół" - wskazał dyrektor w A.T. Kearney Krystian Kamyk.
"A.T. Kearney prognozuje następne 20 lat pod kątem digitalizacji i automatyzacji, która dotknie różnych branż w innym stopniu:
branże usługowe, np. handel detaliczny, transport, hotelarstwo i gastronomia
- z dużym prawdopodobieństwem zostaną zautomatyzowane,
branże o wysokim stopniu pracy manualnej / rutynowych zadań
- stracą 50-60% miejsc pracy,
branże technologiczne lub wymagające dużych interakcji osobistych (np. edukacja, służba zdrowia)
- są najmniej narażone na automatyzację" - podsumowano.
A.T. Kearney to globalna firma doradcza z biurami w ponad 40 krajach. To spółka partnerska, która zajmuje się projektowaniem rozwiązań gotowych do wdrożenia, przynoszących natychmiastowe rezultaty i budujących długoterminową przewagę konkurencyjną klientów. A.T. Kearney w Polsce specjalizuje się w doradztwie strategicznym m.in. dla następujących branż: finanse i bankowość, handel i dobra konsumenckie, telekomunikacja, energetyka, przemysł ciężki (chemia i górnictwo) oraz transport i logistyka (lotnictwo i kolejnictwo).
(ISBnews)