"Widzimy bardzo duże szanse aktywności w obszarach, gdzie już jesteśmy, w finansowaniu ochrony środowiska" - powiedział Klimczak. "Mamy sieć oddziałów, chcemy więc także rozwinąć obszar detaliczny" - dodał.

Bank ma obecnie 112 oddziałów i ponad 200 tys. klientów detalicznych. Prezes poinformował, że rozwój banku wymagać będzie jego dokapitalizowania. "Zostały podjęte rozmowy z właścicielem, prowadzimy prace zmierzające do dokapitalizowania" - powiedział.

"Planujemy dokapitalizowanie w kwocie około 300 mln zł, myślimy o emisji nowych akcji, jak i o emisji obligacji podporządkowanych. Rozwój banku bez dokapitalizowania nie jest możliwy" - dodał. Bank w ujawnionej w poniedziałek strategii założył zwiększenie udziałów w rynku mikroprzedsiębiorstw, a także w obsłudze i finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Bank nie kojarzy się z instytucja dla klientów detalicznych i zarząd zamierza to zmienić, stąd m.in. nowe produkty dla klientów detalicznych takie jak obecnie wprowadzana lokata z odsetkami wypłacanymi z góry. Pojawią się także: nowy rachunek i nowy kredyt hipotecznych. W sprawie dokapitalizowania decyzja zapadnie do końca II kwartału. 

77,27 proc. akcji banku posiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 6,5 proc. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 16,23 pozostali akcjonariusze.