"Skierujemy je (zaproszenia do udziału w prywatyzacji GPW - PAP) wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, kiedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. To jest uzależnione od terminu rozprawy Trybunału Konstytucyjnego" - powiedział w poniedziałek PAP wiceminister skarbu Michał Chyczewski.

Pod koniec września ub.r. prezydent Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu wniosku przypomniano, że zgodnie z regulacją, Narodowy Bank Polski zobowiązany byłby do zbycia wszystkich posiadanych akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rzecz podmiotu lub podmiotów uprawnionych do ich posiadania.

W opinii prezydenta, regulacja ta budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucją. Argumentuje on, że - w opinii Europejskiego Banku Centralnego - zobowiązanie do zbycia posiadanych akcji KDPW narusza zasadę niezależności banku centralnego. Jeszcze nie ma wyznaczonego terminu rozprawy dotyczącej wniosku prezydenta - dowiedziała się w poniedziałek PAP w biurze prasowym Trybunału Konstytucyjnego.

W ubiegłym tygodniu wiceminister potwierdził PAP, że MSP skieruje zaproszenie do udziału w prywatyzacji GPW do czterech europejskich i amerykańskich giełd: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Nasdaq OMX oraz NYSE Euronext.

Chyczewski zapewnił również, że w sprawie prywatyzacji GPW, resort skarbu prowadzi rozmowy zarówno z inwestorami strategicznymi, jak i inwestorami finansowymi. "Zgodnie z ogłoszonymi przez nas założeniami, inwestor strategiczny może wystąpić w tym procesie samodzielnie lub w konsorcjum z inwestorem finansowym. Jeżeli wystąpi z inwestorem finansowym, powinien być gotowy objąć co najmniej 51 proc. akcji GPW. Samodzielny inwestor strategiczny będzie musiał złożyć ofertę na pakiet blisko 74 proc. akcji GPW" - mówił wiceminister.

Pod koniec stycznia br. minister skarbu Aleksander Grad poinformował, że w pierwszej dekadzie kwietnia możliwe jest porozumienie z rządem Kataru, umożliwiające udział katarskich inwestorów w prywatyzacji, m.in. GPW. Grad zapowiedział, że inwestorzy katarscy przygotowują się do złożenia propozycji prywatyzacji GPW. "Jestem przekonany, że taka oferta ze strony funduszy (katarskich - PAP) razem z jednym z inwestorów branżowych zostanie na giełdzie złożona" - dodał Grad.