Erbud spodziewa się w całym roku wyników podobnych do ubiegłorocznychWarszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Erbud spodziewa się w całym roku wyników podobnych do ubiegłorocznych, a obecnie wypracowywane marże ocenia jako satysfakcjonujące w świetle trudnej sytuacji na rynku budowlanym, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.

"Oczekujemy, że wyniki za cały 2018 r. będą podobne do ubiegłorocznych. Stawiamy obecnie na rozwój organiczny. Skupiamy się na zwiększaniu kompetencji kadry, aby dobrze realizować kontrakty, które mamy w portfelu. Jesteśmy zadowoleni z obecnych marż, które w świetle sytuacji na rynku budowlanym są satysfakcjonujące. Mamy nadzieję na ich utrzymanie w najbliższych okresach" - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

W prezentacji wynikowej spółka podała, że marża EBIT utrzymała się w I kw. 2018 r. na poziomie 1,14%, a więc zbliżonym do I kw. 2017 r. (1,15%). W całym 2017 r. marża EBIT wyniosła 2,09%, a samym IV kw. ub.r. 2,42%.

W prezentacji czytamy też, że w I kwartale 2018 r. Erbud zanotował wzrost przychodów z tytułu budownictwa kubaturowego - zarówno w kraju (o 8% r/r), jak i za granicą (o 37% r/r), co jest m.in. efektem ożywienia na rynku niemieckim. Przychody z tytułu budownictwa inżynieryjno-drogowego (PBDI S.A.) wzrosły prawie czterokrotnie (o 294% r/r), głównie za sprawą kontraktów realizowanych dla inwestorów prywatnych (m.in. na budowę farm fotowoltaicznych i dróg przy centrach handlowych). Łączne przychody segmentu energetyczno-serwisowego (Grupa Erbud Industry oraz IVT Weiner+Reimann GmbH) wzrosły o 51% r/r.

"Jednym z celów akwizycji IVT było zwiększenie udziału segmentu energetyczno-serwisowego w ogólnych przychodach grupy i ten cel konsekwentnie realizujemy. Łączne przychody tego segmentu wyniosły 58 mln zł [14% skonsolidowanych przychodów za I kw.]. Należy pamiętać, że na rynku budownictwa energetycznego w Polsce wciąż obserwujemy spowolnienie, wywołane niewielką liczbą przetargów i zamówień publicznych. Liczymy jednak, że inwestycji energetycznych będzie w Polsce coraz więcej. Szczególnie liczymy na te, które służą poprawie jakości powietrza i dostosowaniu infrastruktury przemysłowej do norm środowiskowych" - powiedział Grzeszczak ISBnews.

"Działalność segmentu energetyczno-serwisowego w Polsce jest zdecydowanie sezonowa, ze względu na obsługę przemysłu ciepłowniczego. Udział sprzedaży tego segmentu sukcesywnie rośnie rok do roku w samym tylko I kwartale z 39 mln zł do 58 mln zł r/r. Na chwilę obecną jest to dla nas wzrost satysfakcjonujący i dający dobrą zapowiedź na kolejne okresy" - dodał.

Prezes podkreślił też, że jest zadowolony z posiadanego przez grupę portfela zleceń.

"Na rok 2018 mamy bardzo dobry portfel zamówień, wynoszący 1,54 mld zł. Wobec uwarunkowań rynkowych naszym celem jest selektywne podejście do doboru zleceń. Koncentrujemy się na krótszych kontraktach, w przypadku których możemy lepiej przewidzieć rentowność" - wskazał Grzeszczak.

Według niego, Erbudowi udaje się także unikać opóźnień na budowach. "Wszystkie nasze realizacje idą zgodnie z planami. Na żadnym kontrakcie nie odnotowujemy opóźnień" - podsumował prezes.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 805 mln zł w 2017 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)