Akcjonariusze ZM Kania zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Kania) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 53 752 000 zł, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)