Akcjonariusze Wawelu zdecydują 20 czerwca o wypłacie 25 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Wawelu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 czerwca, o przeznaczeniu 37,49 mln zł z zysku netto za 2017 r., wynoszącego 113,32 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 25 zł na akcję, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Wawel S.A[…] uchwala, że zysk netto spółki za 2017 rok obrotowy w kwocie: 113.322.471,66 zł zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : 37 493 875 zł

- kapitał zapasowy w kwocie : 75 828 596,66 zł.

Postanawia się, że:

a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 25 zł brutto

b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 02.07.2018 r.,

c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10.07.2018 r." - czytamy w projekcie.

W uzasadnieniu projektu napisano, że powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji rady nadzorczej, która 23 maja 2018 r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25 zł.

"Zarząd złożył radzie nadzorczej propozycję, aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 20 zł. Zdaniem zarządu, wypłata dywidendy w wysokości zaproponowanej przez radę nadzorczą nie osłabi pozycji rynkowej spółki" - podkreślono w uzasadnieniu.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)