Jeśli parlament przyjmie projekt, to od stycznia 2010 r. przewoźnicy z innych krajów Unii Europejskiej, wykonujący międzynarodowe przewozy pasażerskie, będą mieli dostęp do polskiej infrastruktury kolejowej.

Ponadto projekt zakłada stworzenie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych maszynistów. Określa także procedury i warunki wydawania maszynistom licencji i świadectw.

"Zgodnie z nowymi przepisami, prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie wydawał licencje maszynisty, prowadził ich rejestr oraz listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje i świadectwa maszynisty" - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Licencja będzie wydawana na 10 lat - z możliwością przedłużenia o kolejne 10. Rejestr licencji maszynistów ma powstać do 4 grudnia 2010 r.

Ponadto przedsiębiorstwa kolejowe oraz zarządcy infrastruktury kolejowej będą musieli zapewnić szczególną ochronę pasażerom niepełnosprawnym. Kontrola przestrzegania praw pasażerów niepełnosprawnych, a także rozpatrywanie ich skarg, będą należały do obowiązków prezesa UTK.

Nowe przepisy dostosowują prawo krajowe do unijnego.