ASM Group i FEZ FIZAN sfinalizowały przejęcie niemieckiej spółki Verticom


Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - fentus 91. GmbH, spółka celowa ASM Group i Funduszu Ekspansji Zagranicznej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FEZ FIZA), nabył 91,6% udziałów niemieckiej spółki Verticom, podał ASM Group.
„Kupujący zapłacił sprzedającym wstępną cenę zakupu za udziały w spółce Vertikom GmbH, w ustalonej ostatecznie łącznej wysokości wynoszącej 19 365 203 euro, tytułem wstępnego rozliczenia ceny; nastąpiło skuteczne nabycie przez kupującą 91,6% udziałów w Vertikom GmbH. Sprzedający dostarczyli kupującemu pisemne rezygnacje wszystkich dotychczasowych członków Rady Doradców (Beiratsmitglieder) spółki; sprzedający i kupujący dokonali niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa niemieckiego polegających na zaktualizowaniu wykazu udziałowców spółki i złożeniu nowej listy wspólników do rejestru handlowego właściwego dla spółki; sprzedający udzielili kupującemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania swoich praw jako udziałowców; Oliver Walter oraz Gert Pieplow - Scholl (udziałowcy mniejszościowi Vertikom GmbH, których udziały spółka sukcesywnie będzie odkupować przez kolejne 4 lata na warunkach i za cenę określoną w umowie) oraz kupujący przyjęli uchwałę o zmianie statutu spółki" – czytamy w komunikacie.
Kupujący fentus 91. GmbH, w której ASM Group posiada 50,1% kapitału zakładowego a pozostałe 49,9% posiada FEZ FIZAN zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, z chwilą dokonania zapłaty ceny skutecznie nabyła 25 883 udziałów ze wszystkich 28 250 udziałów Vertikom (co stanowi 91,6% kapitału zakładowego Vertikom GmbH uprawniających do oddania 91,6% głosów na zgromadzeniu wspólników), stwierdzono w informacji.
Grupa Vertikom działa w Niemczech, Austrii i Szwajcarii i oferuje usługi wsparcia sprzedaży dla biznesu. Firma specjalizuje się m.in. w następujących obszarach: outsourcing sił sprzedaży, field marketing, segment digital i PR.
Grupa kapitałowa ASM Group S.A. jest spółką holdingową, w skład której wchodzą spółki specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Grupa prowadzi działalności na terenie Polski oraz Włoch, obsługuje ponad 600 klientów oraz współpracuje z 15 000 promotorów, przedstawicieli, merchandiserów, konsultantów oraz hostess. ASM Group S.A. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2016 roku.
(ISBnews)