Jak poinformował w środę PAP rzecznik MON, budżet resortu na 2009 rok zakłada wydatki osobowe - 7,2 mld zł; emerytury i renty - 5,1 mld zł; centralne plany rzeczowe - 7,2 mld zł; pozostałe wydatki bieżące - 4,8 mld.

Według MON problemy z wpływami do budżetu w 2008 r., powodujące powstanie zobowiązań o wartości 3,2 mld zł (obciążających budżet 2009 r.) oraz decyzja rządu o ograniczeniu wydatków w budżecie państwa na 2009 r. wymusiła konieczność weryfikacji wydatków resortu.

Według stanu na koniec stycznia, resort uregulował zaległe zobowiązania zá2008 r. na sumę 2,8 mld zł. Pozostała kwota zaległości (456 mln zł) z terminami płatności w lutym, marcu i maju br. będzie renegocjowana z kontrahentami.

Jak podkreślił MON, podczas weryfikacji wydatków przyjęto następujące założenia: zachowania pełnego zabezpieczenia uposażeń i innych należności żołnierzy, wynagrodzeń, emerytur i rent; zagwarantowania środków na najpilniejsze zadania związane z bezpieczeństwem żołnierzy w PKW i zapewnienia środków na program profesjonalizacji.

Dla złagodzenia skutków niedofinansowania budżetu MON w 2008 r. oraz ograniczenia wydatków w 2009 r., zaplanowano działania "doraźne i długofalowe". Obejmują one m.in.: zablokowanie decyzji, które mogą powodować dodatkowe skutki finansowe dla budżetu resortu, przygotowanie nowych planów finansowych wraz z oceną skutków i zagrożeń, ograniczenie do niezbędnego minimum liczby odpraw, narad, podróży służbowych, dokonanie przeglądu struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, ewentualne ograniczenie liczby lub redyslokację garnizonów i jednostek wojskowych, ograniczenie zaangażowania w misje pokojowe oraz uczestnictwa w programach i organizacjach wielonarodowych.

Podpisana przez ministra decyzja budżetowa zobowiązuje dysponentów do optymalnego i racjonalnego wydatkowania środków budżetowych, adekwatnie do zaistniałej sytuacji - podało MON.

Z powodu cięć budżetowych zakupy broni dla wojska będą wolniejsze, a przeprowadzka głównych dowództw zostaje wstrzymana - informował wcześniej MON. Realizacja programów Grom, Spike i Kołowego Transportera Opancerzonego, będzie trwała, ale zostanie wydłużona o dwa, trzy lata. Wiceszef MON Zenon Kosiniak-Kamysz poinformował, że "nie będzie realizowana decyzja o dyslokacji dowództw". Zapowiedział zarazem, że ograniczenia nie wpłyną na budżet SKW i SWW.