"W najbliższym czasie należy się spodziewać dalszego ograniczenia popytu na żywność z uwagi na spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń, pogorszenie sytuacji na rynku pracy, mniejszą dostępność kredytów oraz zwiększenie poza żywnościowych kosztów utrzymania rodzin" - napisano w raporcie.

W opinii analityków Instytutu, potwierdzają to wyniki prowadzonych przez GUS i NBP badań koniunktury konsumenckiej.