Dokumentację przygotowawczą wykona gdańska Terenowa Grupa Rzeczoznawców Stowarzyszenia Techników Wodnych i Melioracyjnych, Zespołu Rzeczoznawców i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych w Warszawie.

Urząd Morski w Słupsku dokonał wyboru spośród dwóch ofert, które złożone zostały w przetargu.

„Na sfinansowanie zamówienia zamierzaliśmy przeznaczyć ponad 1,8 mln zł. Wybrana oferta opiewa na kwotę blisko 583 tys. zł, co oznacza, że udało nam się bardzo dużo zaoszczędzić” – powiedział PAP Wojciech Zbijewski z Urzędu Morskiego w Słupsku.

Zbijewski poinformował, że termin na ewentualne odwołania, co do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, mija 18 czerwca i jeżeli ich nie będzie, to umowa z wykonawcą podpisana zostanie w przyszłym tygodniu.

Na opracowanie dokumentacji przygotowawczej wykonawca ma 95 dni. Zbijewski podkreślił, że termin podany w dniach nie uwzględnia częściowych odbiorów i czasu na ewentualne poprawki po uwagach, które mogą zgłaszać urzędnicy. A to, jego zdaniem, oznacza, że realizacja zadania potrwa dłużej niż te trzy miesiące.

Jednak, jak podkreślił Zbijewski, Urząd Morski w Słupsku jeszcze pod koniec tego roku planuje ogłosić przetarg w trybie „Zaprojektuj, wybuduj” na przebudowę wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych w Mielnie. Szacunkowa wartość tej inwestycji to 54 mln zł. Kwotą prawie 46 mln zł dofinansuje ją NFOŚiGW. Umowa w sprawie przyznania unijnej dotacji podpisana została 28 lutego tego roku.

W ramach inwestycji, która ma być gotowa do końca 2020 r., planowanych jest szereg prac ochronnych i ratunkowych. Wykonane zostaną trzy opaski brzegowe pomiędzy 297,7 a 301 km wybrzeża. Planuje się również remont ostróg na wysokości Mielna (w tym włączonego do niego Unieścia) i Mielenka. W rejonie istniejącej Promenady Przyjaźni realizowane będą prace refulacyjne, czyli poszerzające plażę. Niewykluczone, że zakres tego ostatniego zadania zostanie rozszerzony. Projekt zakłada przeprowadzenie robót na odcinku 3,3 km.

Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom i turystom korzystanie z szerokiej, piaszczystej, zadbanej i bezpieczniejszej plaży oraz promenady , a także ograniczyć negatywne skutki występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności coraz silniejszych spiętrzeń sztormowych, związanych ze zmianami klimatu. (PAP)

autor: Inga Domurat