KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Klesyka na prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA” – podano w komunikacie.

W połowie grudnia minister skarbu Aleksander Grad przedstawił nowy, trzyosobowy skład zarządu PZU z prezesem Andrzejem Klesykiem na czele. Do zarządu PZU oprócz Klesyka weszli Rafał Stankiewicz i Witold Jaworski.

Poprzedni zarząd z prezes Agatą Rowińską i członkiem zarządu Beatą Kozłowską-Chyła złożył rezygnację.

Obecnie Eureko, holenderski inwestor w PZU ma 33% minus jedna akcja spółki. Skarb Państwa ma wciąż 55% akcji największego polskiego ubezpieczyciela. (ISB)

maza/tom