"Z Narodowym Bankiem Polskim nikt nie rozmawiał do tej pory na temat rozpoczęcia procesu przystąpienia do ERM2. Dotychczasowa praktyka innych krajów mówi o tym, że około sześciu miesięcy trwają negocjacje z Komisją Europejską. Jeżeli ktoś potrafi dodawać te wszystkie miesiące, sam wysunie wnioski" - powiedział Skrzypek.

"NBP nie będzie się licytował datami, musi być rzetelna praca i przygotowanie" - dodał.

W podsumowaniu opublikowanego w poniedziałek Raportu NBP o przyjęciu euro analitycy NBP wskazują, że w obecnych warunkach "trudno znaleźć argumenty ekonomiczne rekomendujące przystąpienie Polski do mechanizmu ERM2".

Z powodu kryzysu autorzy dokumentu nie rekomendują przystąpienia Polski do mechanizmu ERM2 w 2009 roku.

Rząd planuje wprowadzenie euro w 2012 roku i przystąpienie do mechanizmu ERM2 w połowie 2009 r. Mechanizm ERM2 przewiduje związanie polskiej waluty z euro.