Bank w prezentacji podał, że sprzedaż kredytów dla małych i średnich firm w 2008 roku wyniosła 3,52 mld zł, była więc o 7 proc. większa niż w 2007 roku.

Cały portfel kredytów na koniec 2008 r. wyniósł 85,32 mld zł i był o 15,6 proc. wyższy niż na koniec 2007 roku.

Portfel kredytów detalicznych wzrósł w tym okresie o 10,9 proc. do 26,88 mld zł, natomiast w porównaniu z III kwartałem wzrósł o 8,8 proc.

Pekao oferuje tylko kredyty hipoteczne w złotych. Wcześniej udzielone kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych stanowią 7,2 proc. całego portfela kredytowego.