Akcjonariusz Prime Car Management chce niewypłacania dywidendy za 2017 r.Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, akcjonariusz Prime Car Management (PCM), złożył projekt uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 29 czerwca, w którym proponuje, by zysk netto spółki za 2017 r., w wysokości 37,33 mln zł został przekazany w całości na kapitał zapasowy, podało PCM.

"W opinii funduszu przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy pozwoli lepiej wykorzystać obecny potencjał rynku oraz wspomoże rozwój działalności spółki" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Zgodnie z wcześniej opublikowanymi projektami na walne, akcjonariusze PCM mieli zdecydować o warunkowej wypłacie kwoty 11,9 mln zł, czyli 1 zł na akcję dywidendy za 2017 rok.

Spółka zmodyfikowała politykę dywidendową i zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności grupy kapitałowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłaty dywidendy z zysków osiągniętych w latach 2018-2020 w kwocie 1-2 zł na akcję, podano wcześniej spółka.

Podział zysku nastąpi pod warunkiem, że wartość wskaźnika zadłużenia grupy kapitałowej (kapitały własne), zdefiniowanego jako zadłużenie grupy kapitałowej przez kapitały własne grupy, wyliczonego przez spółkę w oparciu o kwartalny raport finansowy PCM za III kwartał 2018 r., będzie niższa o co najmniej 0,2 od najniższej wartości analogicznego wskaźnika zadłużenia grupy kapitałowej przewidzianego w jakiejkolwiek funkcjonującej umowie o finansowanie zawartej przez spółkę. Wyliczenie wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (włącznie).

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)