Celem programu „Fabryka” jest aktywizacja miast średnich przez zapewnienie warunków rozwoju dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Program ma też powstrzymać odpływ mieszkańców do aglomeracji, a w dalszej perspektywie stworzyć dobre warunki do powrotu dla części z nich.

Budynki biurowo-usługowe mają powstawać w miastach regionalnych i innych miastach średniej wielkości (od 50 do 217 tys. mieszkańców, bez miast wojewódzkich).

„Zasadniczo w ramach +Fabryki+ mają powstawać nowe budynki. Wyjątek stanowi Radom, gdzie program został zainagurowany nie budową obiektu, a rewitalizacją budynku po dawnej Fabryce Broni. Tutaj wykonawca na opracowanie koncepcji projektowej został już wybrany, a realizacja jest przewidziana na październik i listopad br.” - wyjaśniła rzeczniczka ARP Ilona Kachniarz.

Dodała, że Radom to nieprzypadkowy wybór, bo miasto ma wiele przewag konkurencyjnych, m.in. w postaci dużej dostępności kadr z wyższym i średnim wykształceniem.

Jak poinformowała Kachniarz, do pierwszego etapu realizacji programu zakwalifikowało się osiem lokalizacji. „Jeśli chodzi o budżet i kolejne miasta objęte programem, to obecnie trwa analiza finansowa. Ze względów biznesowych nie ujawniamy szczegółów” – zaznaczyła.

Dodała jednak, że ARP chce współpracować z lokalnymi władzami. „Liczymy na to, że przewidywane korzyści z projektu w postaci rozwoju potencjału inwestycyjnego oraz tworzenia nowych miejsc pracy będą dla przedstawicieli miast dobrym argumentem na rzecz wsparcia działań ARP” – powiedziała Kachniarz.

Z danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych wynika, że od początku 2017 roku do końca I kwartału 2018 roku w Polsce powstało 91 nowych centrów usług dla biznesu. Zatrudnienie w tym sektorze na koniec I kwartału br. osiągnęło poziom 279 tys. osób. Eksperci szacują, że w 2020 roku może być ich nawet 340 tys. Niemal połowa działających w Polsce centrów świadczy usługi globalnie.

Do tej pory największe firmy z tego sektora rozwijały się głównie w dużych miastach, jak Warszawa, Kraków i Gdańsk. (PAP)

autor: Marcin Przybylski